Twój koszyk
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Monika Mroczka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mobilne Usługi Kosmetyczne „Malu Malu” z siedzibą w Olsztynie (10-686), ul Wilczyńskiego 25E/118.
Adam Mroczka, prowadzący działalności gospodarczą pod firmą Adam Mroczka z siedzibą w Olsztynie (10-689), ul. Złota 2/82.

Ponadto informujemy, że:
• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia i uczestniczenia w szkoleniu. Niepodanie danych uniemożliwi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych co jest równoznaczne z nierozpatrywaniem Pani/Pana zgłoszenia i tym samym niemożnością wzięcia udziału w szkoleniu.
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez administratora osobie prowadzącej szkolenie;
• przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadnionego interesu polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• Pani/Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty szkolenia w celu możliwości obrony przed roszczeniami;
• Pani / Pana dane osobowe w postaci wizerunku i głosu zawartego na zdjęciach oraz filmach ze szkolenia może zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez publikację na stronie internetowej http://lashselling.pl, w social mediach administratora oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych administratora. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku i głosu będą przetwarzane do wycofania zgody.
• z administratorem danych można się kontaktować telefonicznie 504223774, e-mailowo lashselling@gmail.com, lub kierując korespondencję na adres siedziby;
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.


Link do Polityki Prywatności zatytułowany:
„Zasady ochrony danych osobowych”